Financování

Financování

Z hlediska finanční náročnosti je stavba v maximální míře prováděna stavebníkem z vlastních zdrojů (materiálních, časových i finančních).

Stavba byla podpořena Plzeňským krajem (v rocích 2015 - 2018 finanční podpora, ta použita na hrubou stavbu, krovy a zastřešení). Nejvýraznější podpora Plzeňského kraje v roce 2018 byla použita na nákup nových oken a dveří.

Další subjekty poskytující podporu jsou udedeny v sekci sponzoři na úvodní stránce.

Za poskytnutou podporu, či i drobný finanční příspěvek do kasičky v rozhledně děkujeme.