Financování

Financování

Z hlediska finanční náročnosti je stavba v maximální míře prováděna stavebníkem ve vlastní režii, podle volných prostředků stavebníka získaných dotací a dalších darů.

Na akci nebylo žádáno z finančních zdrojů - z dotací EU z důvodu jejich vysoké administrativní komplikovanosti a předražení celé akce.

Podle podmínek vypsaných na podporu Plzeňským krajem projekt svým charakterem obdržel pro rok 2015 - 2018 finanční dotace, jsou použity na provedení základů, hrubé stavby, krovů a zastřešení. Nejvýraznější podpora Plzeňského kraje v roce 2018 byla použita na nákup oken a dveří.