Vybudování mokřadu s tůní.

Vybudování mokřadu s tůní.

Mokřad s tůní byl proveden v 7/2019 v ploše 180 m2. Mokřad se postupně snižuje do nejhlubšího místa, vodní tůň 1,5 m pod terénem uprostřed mokřadu o ploše cca. 25 m2 se boky ode dna šikmo zvedají k rostlému terénu. Proběhla výsadba vrbin, je vytvořena homole z kamene, složiště ze dřeva a větví (jako úkryty pro živočichy).

Na místě již byla pozorována ropucha obecná, mokřad je „jako potrava“ osídlen komáry, přelety vážek slibují kladení vajíček pro jejich dravé larvy. Odkryté břehy tůně již začínají zarůstat prvotní pionýrskou vegetací. Tůň využívají ptáci jako napajedlo a loviště, po opakovaném přistání kachen divokých byl na hladině identifikován okřenek, dá se předpokládat, že i tímto způsobem bude vodní plocha osidlována. Tento  krajinný prvek by mohl, nejen zlepšil schopnost zemědělské krajiny zadržovat vodu a pomalu ji uvolňovat do prostředí, ale bude posílením a zdrojem přirozené vlastními silami vznikající biodiverzity v tomto lokálním území. Kolísání vody se dá předpokládat – letní sucha (snižování hladiny, výpar a přirozený vsak do okolí) minimální průsaky při naplňování tůně versus deštivé počasí kdy došlo k podstatnému zvýšení hladiny v tůni.

Projekt byl podpořen z fondů Plzeňského kraje "Ochrana přírody 2019".

pk