Předprojekt

Předprojekt

 Prvotním předpokladem před zahájením jakýchkoliv prací na stavbě rozhledny bylo dokončení rekonstrukce  domu v Chalupech. Což se podařilo. Dokončení do roku 2011.

images/k3-stit.jpg

2007

images/k2-stit.jpg

2011

images/k1-stit.jpg

2013