Projektování

Projektování

Náčrty a studii stavby a finální projekt pro umístění stavby a pro povolení stavby zpracovávalo architektonické studio:
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERK
Ing.Arch. Petr Šneberk
Suvorovova 19
326 00, Plzeň
M: + 420 608 817 890
E: petr.sneberk @ volny.cz
atelier@sneberkarchitekt.cz
W: www.sneberkarchitekt.cz
Odkaz:
http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/verejne-stavby/64-rozhledna-stepanka-zemetice-u-prestic