Získání zdícího materiálu

Získání zdícího materiálu

V roce 2013 a 2014 bylo od různých subjektů získáno množství cihel, formou rozebrání starých zděných staveb. S přebíráním, bouráním, čištěním, dovážkou a skladováním na staveništi mi ve svém volném čase pomohla parta okolo kamaráda Matěje Valeše z Holýšovska. Již po provedení základů, byla během podzimu 2015 rozebrána se souhlasem obce Zemětice obecní stodola, ze stavby bylo získáno cca. 2.500 cihel a několik vleků kameniva. Pro míchání malty a omítek je využit písek natěžený z místních zdrojů.