Konec roku 2014

Konec roku 2014

V roce 2015 jsou provedeny výkopy, terénní úpravy a na místě je naskladněn stavební materiál, zejména zdící. Na staveništi je připraven materiál na bednění základů a kamenivo do základů.