Historická náves

Historická náves


Architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby vesnických domků a zemědělských usedlostí s členitými fasádami, vstupními branami u jader sídel Zemětice s uliční návsí, Čelákovy s nepravidelně rostlou návsí a Chalupy s kruhovou návsí a středovým rybníkem.