Lesní cesty, pěšiny, krajina

Lesní cesty, pěšiny, krajina


Územím je protkána souvislá a propojená síť polních a lesních cest se sousedstvím lesů, v okolí Merklínky a drobných vodních toků umožňující klidné a nerušené vycházky s možností napojení na všechny sousední obce a propojení zajímavých lokalit ať přírodního či kulturního rázu.