Zatopené lomy, procházka Merklínka.

Zatopené lomy, procházka Merklínka.


No fotu Wagnerův lom přímo u cesty Chalupy - Čelákovy (300 m od rozhledny).

V okolí Zemětic se ve velkém těžil kámen, bylo zde několik malých lomů. Do dnešní doby přežilo několik zatopených lomů schovaných v lese, či loukách s přírodou rekultivovaných. Nejvíce lomů je v okolí polní cesty z Čelákov do Chalup.

Územím je protkána souvislá a propojená síť polních a lesních cest, okolí Merklínky umožňuje klidné a nerušené vycházky (s možností napojení na všechny sousední obce), propojení zajímavých lokalit ať přírodního či kulturního rázu.Cestou do Čelákov, pak v údolí teče řeka Merklínka, s příjemnou procházkou podél řeky do Zemětic – možná potkáte i bobra (okruh cca. do 5 km).