Eneolitická polozemnice - archeologie

Stavba eneolitické polozemnce původními technologickými postupy a použitím tradičních materiálů (kmeny, rákos, vázáno přízí a střívky, omítky směs: hlína, kravince, sláma). Bez jediného hřebíku.