O nás

Když se sám sebe ptám, kde byl vlastně začátek, musím se vrátit o 15 let zpět, kdy jsem hledal nějakou starší chalupu či usedlost na samotě či v neprůjezdné malé obci, což se mi povedlo v malém sídle Chalupy, obec Zemětice. Práce na stavebních úpravách baráčku (bývalém obecním „konzumu“ s kulturním sálem a hasičárně) mohla začít. Shodou okolností ve stejném roce koupila má tehdy budoucí manželka pozemek na druhé straně Chalup a tak jsme se úspěšně míjeli (což s velikostí Chalup není nic divného :-) až do roku 2013 kdy jsme se dali dohromady a začali tvořit společně.

Z návesní ruiny se zdárně pod mýma rukama za pomoci rodiny vyvíjelo vesnické obyvatelné stavení. V roce 2010 se povedlo koupit nějaké pozemky a co s nimi dál? Budou zde louky a možná nějaká krajinná stavba, ale jaká?

Na myšlenku vyhlídkové věže mě přivedl kamarád Matěj Valeš, člen skupiny historického šermu sháněl se svoji skupinou nějakou starou tvrz, zříceninu či hrad, který by mohli získat a postupně upravit do podoby využitelné pro trávení volného času jejich skupiny historického šermu. Tato jejich snaha se časem ukázala jako neúspěšná (vše bylo mimo jejich možnosti hlavně finanční).

Mě v té době napadla myšlenka a co tedy si nějakou „tvrz“ postavit nově dle historických staveb, dům byl dostavěn a byl i volný čas. Nápad byl na světě, ale stavět tvrz?, lepší by bylo něco, co by mohlo být víceúčelové a tak místo tvrze přišla na řadu vyhlídková věž a to v historizujícím stylu v podobě obranné věže.

Vznikl nápad na stavbu rozhledny.

To nejdůležitější bylo hotovo, nápad tu byl. Pak stačilo doladit pár drobností a detailů jako např. vymyslet podobu rozhledny, aby stavba zapadala do krajiny a měla zároveň historizující podobu, zpracovat projekt pro stavební povolení (to vyběhat), zajistit stavební materiál, finance a pak poslední drobnost stavbu provést.

V roce 2012 jsem začal spolupracovat s Ing. Arch Petrem Šneberkem na vizi celé stavby, kdy vzniklo několik skic a návrhů podoby stavby, následně byla vypracována studie stavby včetně vizualizací. Začátkem roku 2013 zpracoval Ing. Arch Petr Šneberk projekt pro umístění stavby a pro stavební povolení tak, aby v průběhu roku 2013 mohlo být vydáno stavební povolení, které bylo stavbě uděleno na podzim 2013.

Od podzimu 2013 jsou započaty přípravné práce, shánění stavebního materiálu a na podzim 2016 se může začít vesele stavět.

Současně se zahájením stavby rozhledny má manželka vybudovala jako zázemí dětské hřiště s množstvím herních prvků pro děti, kde pomohlo spousty známých a přátel ale i místních včetně omladiny (legendární natírání přístřešku na dětském hřišti). 

 V roce 2018 jsme s manželkou poskytli prostor pro projekty - kamarádce Janě a Richardovi, kteří vybudovali repliku pravěké polo-zemnice a větrné harfy. Manželka na druhé straně obce udělala kryté posezení „babiččinu vyhlídku“ a v lese za ní několik dětských stezek s plněním úkolů.