Rozhledna Chalupská Štěpánka

Umístění

Rozhledna je solitérou na mírném vršku 400 m od Chalup, což je obecní část obce Zemětice. Nachází se v 413 m n. m. „na Prantu“ (z němec. „Brant“ – milíř). Ve starších pozemkových mapách je zmiňován místní název „na Brantu“, který se nacházel nad "Poraženým lesem“.

Vznik

Na myšlenku vyhlídkové věže mě přivedl kamarád Matěj Valeš, člen skupiny historického šermu. On a jeho kamarádi sháněli nějakou starou tvrz, zříceninu či hrad, který by mohli získat a postupně upravit do podoby využitelné pro trávení volného času. Jejich přání se časem ukázalo jako nereálné hlavně z finančního hlediska. V té době nás napadla myšlenka postavit si „tvrz“ staronovou. To by nebyl můj brácha (Jirka), aby zůstal v něčem pozadu, naskočil na rozjetý vlak a už jsme se v tom vezli společně. Jako banda svobodných a bezdětných mladíků jsme měli i dostatek volného času.   

To nejdůležitější - vize, byla na světě. Pak stačilo doladit podobu rozhledny, zasadit ji do krajiny, zpracovat projekt, vyběhat stavební povolení, zajistit stavební materiál, finance a pak poslední drobnost - stavbu provést. 

Místo pro ni bylo vybráno na "zelené louce", spíše nad zasypaným lomečkem. Na vršku původně nic nebylo.

Postup stavby

2012 
- začala spolupráce s Ing. Arch. Petrem Šneberkem, vzniklo několik skic a návrhů, následně zpracována studie stavby
2013
- Ing. Arch. Petr Šneberk vypracoval projekt pro umístění stavby a pro stavební povolení
- vydáno stavební povolení 
- díky pomoci kamarádů a bratra se z bouraček v okolí podařilo během dvou let sehnat potřebné cihly a stavební kámen na celou stavbu
- poptávání sponzorů
2014
- příprava stavebního materiálu
2015
- příprava stavebního materiálu
- provedení základů
2016
- zdění hrubé stavby do druhého patra
- vybudování altánu, ohniště, herních prvků
2017
- dokončení hrubé stavby
- krov + pokrytí střechy
- na hřišti umístění dalších herních prvků
- výsadba ovocných stromů podél cesty na Čelákovy
2018
- dozdění třetího patra
- dokončení ochozu + zábradlí
- dokončení podlah a stropů
- vnitřní omítky
- osazení oken
- Jana Valešová postavila polozemnici
- výsadba lip podél hřiště
2019
- vnitřní schodiště
- osazení dveří 
- podstavec pro venkovní schodiště
- terénní úpravy
- vybudování skluzavkového a bobovacího kopečku
- vyhloubení tůně na potoku pod Chalupami
2020
- zábradlí v interiéru
- vnější omítky
- exteriérové nátěry dřevěných prvků
- vybílení interiéru a exteriéru
- venkovní kamenné schodiště a zídka 
2021
- práce na venkovním schodišti
- je v plánu kolaudace.

           Louka kde se rozhledna (dle stavebního povolení z r. 2013) v roce 2016 začala stavět.

 

Výhledy do krajiny

Jihovýchodním směrem hledíme k obci Merklín, k Jahodovému vrchu a Paní hoře, jižně k Švihovské vrchovině s vrchy Tuhošt a Běleč, mezi nimiž je v sedle viditelný až 60 km vzdálený Šumavský Poledník a Debrník, pokračujeme přes Bělýšovský les a Doubravu s jejím stožárem. Dominantní Srnčí vrch stojí v popředí. Jihozápadním směrem navazuje pohoří Šumavy s hřebenovou partií Želivského vrchu, Prenetu, Můstku, Pancíře a Velký a Malý Ostrý. Západně se připojuje z Kdyňské vrchoviny dobře viditelný vrch Koráb se svou rozhlednou, zbytek pohoří Śumavy a Českého lesa je zakrýváno západním směrem vrchovinou nad Holýšovem. Tímto směrem je vidět i kostelík a několik střech v Bukové. Západně vyčnívá vrh Trný. Z nejvyššího vrcholku věže (při otevření střechy) jsou patrné i vrcholky Českého Lesa.

Noční výhledy do kraje ale především na hvězdnou oblohu nejsou řušeny světelným smogem.

                              Výhled do krajiny, zejména Šumava a Švihovská vrchovina (jih).

 

Řešení vyhlídkové věže a historie místa.

Rozhledna připomíná repliku obrané věže. Svou podobou stylizuje základní znaky prvotních obraných věží (hraniční opevnění - Limes). Vychází ze starověkých až středověkých podob obranných věží. Kolem věže je upraven terén, z něhož se po venkovním schodišti vstupuje do 2. patra. Stavební postupy a materiály byly použity moderní, bez dodržení historických technologií s ohledem na finanční a časovou náročnost.

Historické nejstarší osídlení bylo v tomto regionu prokázáno již od nepaměti (viz. naleziště mohyl u Čelákov, hradiště Trný za Čelákovy k Holýšovu). Území je spojeno s ketly a následně slovany, jejich osídlení dalo vzniknout základní sídelní struktuře. Keltové a slované udržovali již v době před naším letopočtem čilý obchodní styk s nejvýznamnějším impériem své doby - s Římany. Na Merklínsku není archeologicky prokázán jejich dlouhodobější pobyt, avšak na území Čech a zejména na jižní Moravě (Mušov) se římské tábory a opevnění dle archeologických nalezišť prokazatelně nacházely. Dále pak v ne příliš vzdáleném Německu se nachází zachovalá hraniční linie - Limes. V území obydleném Kelty, Slovany a Germány docházelo od starověku k čilému obchodnímu styku a ovlivnění kultury mezi Římskou říší a místním obyvatelstvem.

Obec Zemětice je zmiňována již v středověkých písemnostech. Osada Chalupy byla založena daleko později.

Obranné věže jsou hojně stavěny i ve středověku. Stávaly se jádrem středověkých tvrzí a hradů, než mnohé z nich doznaly současné podoby. Nebo došlo k jejich zániku a pak se s nimi seznamujeme jen díky archeologickým nalezištím. Či upadly do zapomnění a na znovu objevení teprve čekají.

Aktuality

Výsledky "Anketa ROZHLEDNA ROKU 2020"

Výsledky "Anketa ROZHLEDNA ROKU 2020"

Výsledky "Anketa ROZHLEDNA ROKU 2020"

Zobrazit více ...
Anketa rozhledna roku 2020

Anketa rozhledna roku 2020

Anketa rozhledna roku 2020, odkaz v aktualitě.

Zobrazit více ...