Vyhlídková věž - Chalupská Štěpánka

Umístění

Vyhlídková věž je stavbou solitérního charakteru na nezastavěném vrcholku cca. 0,5 km od sídelního útvaru Chalupy (obec Zemětice) západním směrem. V území obce Zemětice – místní část Chalupy na mírném vršku nad oběma sídly, pomístní název „na Prantu“ (nejspíše počeštěný „Brant“ – z něm: milíř, starší název z pozemkových map „na Brantu“ ležící „nad Poraženým lesem“)

Výhledy do krajiny

Ze severních zalesněných pahorků Plzeňské vrchoviny je jihovýchodním směrem rozhled k obci Merklínu k Jahodovému vrchu a Paní hoře, jižním směrem přes Švihovskou vysočinu s vrchy Tuhošt, Běleč, Bělýšov, Doubrava a Velký Bítov k dominantnímu Srnčímu vrchu v popředí nad obcí Ptenín a dále jihozápadním směrem podhůří Šumavy s hřebenovou partií Želivského vrchu, Prenetu, Můstku a Pancíře západním směrem a za vrchem Velký Ostrý je zbytek pohoří Śumavy a Českého lesa zakrýváno západním směrem - blíže ležící vrchovinou nad Holýšovem, tímto směrem je vidět i kostelík a několikstřech v Bukové. Západně až severozápadně je z nejvyššího vrcholku věže nad ochozem vydět vrcholky Českého Lesa. Obklopení lesy a viditelné minimum vesnic minimalizuje světelný smog.

Architektonické řešení vyhlídkové věže

Vyhlídková věž má architektonicky a výtvarně připomínat repliku obrané věže ve znamení stopy historického osídlení Českých zemí. Rozhledna má vykazovat základní znaky již Římských hraničních opevnění. Prvotní osídlení Římskou říší v období starověku ve stylu hraničního opevnění - Limes Románum, nebylo v tomto území prokázáno, rozhledna však svou podobou vychází ze starověkých, až středověkých stavebních postupů obranných věží. Kolem věže bude upraven terén z kterého bude přístup do 2. patra po venkovním schodišti. Stavební postupy jsou na rozhledně použity moderní .
Vizualizace stavby dle stavebního povolení 2013.

Historické osídlení Římany - v tomto území, přímo není historicky a archeologicky prokázáno, avšak na území Čech a zejména na jižní Moravě se římské tábory a opevnění prokazatelně nacházelo stejně jako v lokalitách v né příliš vzdáleném Německu. V území obydleném Kelty, Slovany a Germány docházelo v průběhu věků od starověku k čilému obchodnímu styku mezi Římskou říší a tímto původním obyvatelstvem - Kelty, Germány a Slovany.

Podobné stavby (obrané věže) jsou stavěny i v raném středověku v prvotních hradištích a tvrzích i po úpadku Římské a Západořímské říše, později se stávali jádrem středověkých tvrzí a hradů, než mnohé z nich doznali současné podoby v postupujícím středověku až do dnes, nebo došlo k jejich zániku upadli do zapomnění.

Aktuality

Dokončení hrubé stavby

Dokončení hrubé stavby

V letošním roce t.j. 2017 se od jara, kdy bylo pokračováno ve stavbě obvodových konstrukcí rozhledny, povedlo se do září tohoto roku dokončit hrubou s

Zobrazit více ...
Projektování

Projektování

Náčrty a studii stavby a finální projekt pro umístění stavby a pro povolení stavby zpracovávalo architektonické studio ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERK

Zobrazit více ...