Turistika a okolí

„Smírčí kříž“ Zemětice Zajímavá místa

Nemovitá kulturní památka. Hodnotná drobná památka typu "smírčí kříž", patřící patrně do starší skupiny těchto objektů. Datace - snad středověk.

Kamenný kříž o celkové výšce 70 cm (35 cm nad zemí),...

Zobrazit více ...

„Návesní kaple“ Chalupy Zajímavá místa

Nemovitá kulturní památka. Typický doklad návesní kaple jako drobné lidové sakrální stavby čerpající z architektonického tvarosloví počátku 19. století. Tradiční urbanistický prvek návsi. Pozdně barokní stavba, poč. 19....

Zobrazit více ...

Architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby Zajímavá místa

Architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby vesnických domků a zemědělských usedlostí s členitými fasádami, vstupními branami u jader sídel Zemětice s uliční návsí, Čelákovy s nepravidelně rostlou návsí a Chalupy s...

Zobrazit více ...

Křížky a drobné památníky Zajímavá místa

Obnovené a obnovované křížky a památníky v obci.

Zemětice  u brodu - křížek - kousek od něj studánka s pramenem, Zemětice náves - památník, u něj nemovitá kulturní památka smírčí kříž. Návesní...

Zobrazit více ...

Obecná škola Zemětice Zajímavá místa

Opravená bývalá obecná škola Zemětice. V přízemí dnes obecní úřad a obecní knihovna, restaurace. V horním patře - kulturní sál na společenské, kulturní a sportovní akce. U budovy sportovní areál – volejbalové a...

Zobrazit více ...

Drahovský rybník Zajímavá místa

Koupání u Drahovského rybníka s čistým přítokem z lesa a z prameniště. Louka u vstupu do rybníka. Rybník je s písečným dnem. Nad Drahovským rybníkem je venkovní taneční parket, dále pak fotbalové hřiště. U tohoto je i...

Zobrazit více ...

Lesní cesty Zajímavá místa

Územím je protkána souvislá a propojená síť polních a lesních cest se sousedstvím lesů, v okolí Merklínky a drobných vodních toků umožňující klidné a nerušené vycházky s možností napojení na všechny sousední obce a...

Zobrazit více ...

Spolky Zajímavá místa

Spolky a zájmová činnost: SDH Zemětice, SDH Čelákovy, Fotbalisté Zemětice, Myslivecké sdružení Lověna, Sdružení Zemětice dětem.

Zobrazit více ...