Turistika a okolí

„Smírčí kříž“ Zemětice Zajímavá místa

Monolitický kamenný kříž o celkové výšce 70 cm (35 cm nad zemí), rozpětí ramen 43 cm. Zadní strana hrubě opracována, v čelní straně zahloubený obrys "třmene(?)". Kříž původně u návesní kaple, v nedávné době...

Zobrazit více ...

„Návesní kaple“ Chalupy Zajímavá místa

Návesní obdélná kaple s trojboce ukončeným závěrem stojí v centru obce nedaleko rybníka. Nároží doprovázejí širší lisény. V průčelí obdélný segmentem sklenutý vstup orámovaný ve štuku, nad ním volutový protáhlý...

Zobrazit více ...

Kaple u Mlýnského rybníka Zemětice Zajímavá místa

Kaple u Mlýnského rybníka Zemětice, návesní kaple na vrčíčku nad návsí Čelákovy, výklenková kaplička na návsi Chalupy

Zobrazit více ...

Architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby Zajímavá místa

Architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby vesnických domků a zemědělských usedlostí s členitými fasádami, vstupními branami u jader sídel Zemětice s uliční návsí, Čelákovy s nepravidelně rostlou návsí a Chalupy s...

Zobrazit více ...

Křížky a památníky Zajímavá místa

Obnovené a obnovované křížky a památníky v obci. Zemětice  u brodu - křížek, Zemětice náves - památník, Čelákovy památníky u mostu a náves, Čelákovy – křížek nad vsí, Chalupy  rozcestí u Křížku, Zemětice...

Zobrazit více ...

Obecná škola Zemětice Zajímavá místa

Opravená bývalá obecná škola Zemětice, dnes obecní úřad a obecní knihovna, restaurace, v horním patře - kulturní sál na společenské a kutlurní akce, sportovní areál – volejbalové a nohejbalové hřiště, dětské hřiště.

Zobrazit více ...

Drahovský rybník Zajímavá místa

Koupání u Drahovského rybníka s přítokem z lesa, louka u vstupu a písečným dnem rybníka

Zobrazit více ...

Zemětice nad drahami Zajímavá místa

Volný taneční parket se zázemím s přiléhajícím fotbalovým hřištěm - Zemětice nad drahami.

Zobrazit více ...

Lesní cesty Zajímavá místa

Souvislá a propojená síť polních a lesních cest se sousedstvím lesů.

Zobrazit více ...

Spolky Zajímavá místa

Spolky a zájmová činnost: SDH Zemětice, SDH Čelákovy, Fotbalisté Zemětice, Myslivecké sdružení Lověna, Sdružení Zemětice dětem.

Zobrazit více ...