Postup prací

Na pozemku byla před zahájením stavby černá skládka (odpadem zasypaný malý lom). Projektové práce 2012 stavební a územní řízení, stavební povolení v 6/2013. Od 2013 a rok 2014 až 2015 příprava cihel, bourání starých staveb v okolí pro získání cihel a kamene (stodola Chalupy a Čelákovy, sklad Zemětice). Po vyčištění plochy od odpadu byl na místě na skalním podloží (mimo rumiště) proveden v 8/2015 výkop a v 9/2015 základy stavby. Od jara 2016 se zdilo, dělaly se věnce a pokládaly stropy, 9/2017 byla hrubá stavba hotova a pod střechou. V roce 2018 bylo dozděno poslední patro, hromosvod, udělán vyhlídkový ochoz, položeny podlahy a omítnut vnitřek rozhledny. V roce 2019 následuje osazení oken, dveří, výroba a montáž vnitřních schodišť, základy venkovmního schodiště. V polovině roku 2020 jsou vnitřní schodiště včetně zábradlí dokončeny, provedena fasáda.