2023 Nástin plánu akcí.

2023 Nástin plánu akcí.

Program na rok 2023. Dá se předpokládat, že bude v rámci roku docházet k úpravám, změně podoby, vypuštění ohlášené či zařazení nové akce.  

2023 AKCE:
• Novoroční vycházka.                              1.1.2023 (celodenně).
• Vítání jara.                                        17.3.2023 (pátek od 16 hod.).
• Natáčení pohádky.                                 Březen/duben.
• Jarní slavnosti - Čarodějnický táborák.             28.4.2023 (pátek od 18 hod.) 
• Hliněná pec, tvoření, modelování.                 29. 4. 2023 od 13 hod.
• K letnímu slunovratu, táborák.                    23.6.2023
• Historický víkend.                                  24.6.2023 (sobota odpol.).
• Zpívaná, dopoledne tvoření s dětmi.               29.7.2023 (od 10. dětské tvoření, od 16. zpívaná)
• Dětský tábor s přespáváním, indiánské Teepee,   2.8. až 6.8. 
• Sochařské sympozium (Slované, mytologie).        6. až 10.9.2023
• Víkend s koňmi.                                  Červen.
• Hudební vystoupení k tanci a s posezením.      Srpen.
• Zpívané.                                          Září.
• Hledání pokladu.                                 Září.    
• Galerie a výstava v prostoru rozhledny.          Celoročně 
• Kino – promítání pod širým nebem.              Září/říjen.
• Halloween.                                        Říjen.
• Drakiáda.                                          Říjen/listopad.
• Silvestr.                                            31.12.2023
• Novoroční vycházka.                               1.1.2024
• Únikovka na rozhledně. V přípravě.
• Soukromé akce. ?

 

2023 AKCE:

 • Vítání jara.

Vítání jara u Rozhledny Chalupská Štěpánka, zapálení první jarní vatry, opékání čehokoliv. Na místě se budou se slámy vyrábět a vázat figurky Morany. Zasazení břízky a zdobení jarního stromu.

 • Jarní slavnosti, májka.

Tradiční akce jarních májů, stavění májky, táborák, přímo v Chalupách se tradice nedrží, tak v komornější podobě proběhne u rozhledny.

 • Sochařské sympozium, Triglav, Slovanská mytologie.

V roce 2023 bych chtěl uspořádat u rozhledny sochařské sympozium. Mělo by se jednat o nosné téma Slovanské historie, zaměřeno na mytologii, předkřesťanské náboženství slovanských bohů. Vyřezávání a tvorba dřevěných soch z kulatiny.

 • Jarní pohádka, natáčení.

Na jaře bude v prostorech rozhledny a eneolitické polozemnice probíhat natáčení pohádky, bude se jednat o absolventský film. Rozhledna a okolí bude po dobu promítání přístupné v omezeném režimu.

 • Zpívané.

Po loňských povedených zpívaných, které uspořádala kavárnička v Luční z Merklína, budou akce uspořádány i v letošním roce (předpoklad). Po dokončení přístřešku u rozhledny by nás nemělo překvapit ani špatné počasí. Již jsou reakce i na uspořádání vesnické muziky (i s tanečky).   

 • Hledání pokladu.

Po loňském úspěšném nalezení pokladu vodníka Česílka si myslím, že se objeví indície, že někde v okolí na zajímavém místě se nalézá ještě nějaký poklad; pak stačí splnit několik úkolů a hurá za pokladem. 

 • Dětský tábor přespání.

Při teplejším počasí v období předletním bude na louce u rozhledny víkendový dětský tábor s noční bojovkou, klasickým táborákem, aktivity. Ukočírovat to bude krocení dravé zvěře, co budu povídat, ale alespoň se zúročí letité zkušenosti, kdy jsem byl instruktorem a nějaký čas i vedoucím dětského vodáckého oddílu pod TOMíky.  

 • Galerie pod otevřeným nebem a výstava v prostoru rozhledny.

Během jara/léta/podzimu proběhne za provozu ve věži autorská výstava maleb, grafických prací.

 • Historický víkend.

Historičtí bojovníci, dobový tábor, vaření starých jídel (dnes i zapomenutých), bojová šarvátka, ukázky a tvoření pro děti. letos první ročník, bude to komorní, uvidíme jak se povede. 

 • Kino – promítání pod širým nebem.

Opět po loňském promítání pohádky (i přes ne úplně přívětivé počasí po začátku druhého promítání a sršní nepříjemné zpestření) se akce bude konat znovu. Při nepřízni počasí bude k využití nově budovaný přístřešek. Akce bude komornějšího rázu, ve formě domácího promítání (i když 50 dětí z minulého roku bylo na jednu domácnost docela dost :), promítání nebude ani jako loni úplně veřejně propagovaná pro známé a jejich přátele, bude bez vstupného (důvod – OSA, autorská práva, polatky....),

 • Halloween.

Ve spolupráci s hasiči se Zemětic, pokud bude z jejich strany zájem, rád poskytnu prostory pro akci.  Dlabání dýní s výstavkou, lampioňák a strašidelná stezka -  vše se dostatečně povedo.

 • Drakiáda.

Podzimní jednodenní akce,  zahájení stavbou vlastních draků, rodiče dětem určitě rádi pomohou, následné odzkoušení “strojů“, tak jen aby se povedlo počasí a zrovna nebylo bezvětří.

 • Silvestr a nový rok.

Posezení v rozhledně u zatopených kamínek, povídání o všem možném a nemožnem k tomu občerstvení a i obžerstvení všeho druhu, večer přípitek na ochozu (kdo dokáže vyjít všechny schody), sledování ohňostrojů v okolí pěkně z výšky. Další den rozhledna otevřená pro novoroční vycházku, oheň, domluvím občerstvení a kvalitní pitný režim.

 • Únikovka na rozhledně.

Dostali jste se do vězení v staré věži, ale máte šanci na útěk - neskončili jste rovnou v hladomorně jako odsouzenci na smrt. Jako prominentní vězni máte k dispozici celé dvě nejvyšší patra věže. Možná bude přístup i na čerstvý vzduch na ochozu, ale pozor odtud únik nezkoušejte, čekal by Vás pád do hlubiny.  Útěk je tedy možný přes spodní patra věže, kde jsou místnosti tvých strážců, jen je nepotkat, to by byl konec Vašich nadějí. Pomocí indícií, nápověd a nalezení klíčů je šance se postupně propracovat k východu. (teprve v přípravě)

Při některých těchto příležitostech budou návštěvníci částečně omezeni  (areál, bych vysloveně nechtěl uzavírat pro návštěvníky), podobně tomu bude při probíhající údržbě, natírání, opravách.

Při jiných akcích bude konkrétní zájmová činnost (workshop, kavárnička, apod.) spíše propagována s pozváním a bez omezení.