Zvelebování areálu v 2023

Zvelebování areálu v 2023

2023 ROZHLEDNA:

 • Přístřešek pro konání akcí u rozhledny.

Pod rozhlednou hodlám postavit lehký vzdušný otevřený přístřešek o velikosti cca. 6 x 6 m, s plochou střechou. Tři nároží budou z překládaných prken, čtvrté nároží bude volné, hlavní nosnou strukturu utvoří kulatinový a půlkulatinový dřevěný skelet do základových patek. Plochá střecha bude zatížena placáky a koberci z rozchodníků. Důvod stavby je jednoduchý, při akcích 2022 (zpívaná, promítání, bojovky) nám zapršelo a díky množství dětí a rodičů se osazenstvo do rozhledny nevešlo (není nafukovací) a proto hodlám postavit velký a zároveň nevysoký (nenásilně do místa zapadající) přístřešek. Nápad vznikl na základě konaných akcí v 2/2 polovině roku 2022. Po komunikaci se stavebním úřadem schváleno v 11/2022. Již provedeno srovnání terénu a připraveny nároží, kulatina pro prvky skeletu připravena.

 • Přístřešek a seník pro koně u přístupu na pozemek.

U parkoviště je od roku 2012 povolen přístřešek pro koně se seníkem, původně jsem od záměru ustoupil, tato stavbička o rozměrech 5 x 5 m se sedlovou střechou se zde v současné době neztratí a najde své využití, hlavním stavebníkem bude bratr Jirka, který můj starý nápad oprášil a přijal za svůj. Nosnými prvky bude dřevěná kulatinová sloupová konstrukce, i krov by měl být z kulatin, opláštění z prken.  

 • Historické zemědělské stroje.

Vedle přístřešku pro koně, budou deponovány staré historické zemědělské stroje, které má bratr prozatím skladované volně na povětří. Pro tento účel by zde bratr postavil zešikmenou pultovou střechu (nad jednoduchou skeletovou kcí. z kulatin) jako ochrana před povětrnostními vlivy.

 • Hliněná vypalovací pec.

Vedle eneolitické polozemnice hodlá bratr s Ondrou z Čelákov vybudovat hliněnou vypalovací pec, dle původních postupů a použitím přírodních materiálů, stříška na skeletu z kulatin bude sloužit jako ochrana před povětrnostními vlivy, ta by byla jako překrytá šindelem či položením keramických tašek.

 • Podium.

Vyvýšené jen mírně, ohraničené (kámen, cihla, skládaná forma mozaiky) v ose s krytým přístřeškem, podium bude připravené pro mobilní zastřešení.

 • Kamenná cesta.

Rozprostření velkých kamenů tak, aby se po nich mohlo chodit, jsou okolo hrušky, kamenná cesta s kruhem v ose rozhledny vedle stávající plané hrušky.

 • Kamenné balancovací kameny.

Kamenní balancovací mužíci (valounky Otava k dovezení), použití stávajících velkých solitérních kamenů, v rohu pozemku, příprava menších kamenů pro stavbu “mužíků“.

 • Dětská věž.

Z prken a z palet postavit prolézací dvojvěž, spojenou můstkem se zábradlím, vevnitř hobití domeček, lezecké úchopy na vylezení nahoru, lano, spouštěcí šplhací tyč, úchyty a stoupáky. Umístění v rámci areálu dětského hřiště. 

 • Stříška nad spodním vchodem.

Konstrukce z kulatiny, sedlová stříška 45°, cca. 1,5 x 3,5 m, dřevěný šindel (Landwood), bočnice otevřené, ve štítu připravený závěs na plátno pro promítání kina.

 • Symbolické vstupní dveře u vstupu na pozemek.

Symbolický vstup do areálu a symbolický výhled, dřevěné dveře a okno v rámech zakryto jednou řadou dřevěných šindelů (Landwood). Část zdi špalíková konstrukce.

 • Dokončení a šperkování ubytovacích prostor.

Ono strohé a prosté ubytování hodlám během roku 2023 vylepšit doplňky, dekoracemi a ozdobnými prvky, tak aby byl pobyt v místě příjemný nejen mě s mými dětmi a přátelům, ale i zájemcům o přespávání v rozhledně.   

 • Elektrifikace rozhledny.

Panel (dva) FV na střeše, baterka 12V v krovu (bez měniče), jižní strana. Pro světelné rozvody v patrech na 12V LED světla (rádio, USB nabíječka). Zařízení se bude instalovat dle finančních možností, které jsou teď bohužel velice omezené. Většina ostatních staveb vznikne jen díky stavebnímu materiálu, který je k dispozici.

 • Technické zázemí. Nové suché dvoj WC.

Vybudovat z nových latí a prken (staré WC využít jinde), lokalizace mimo stávající hrušku více stranou od krytého přístřešku a mimo hrušku (plody zahnívání, vosy, zápach).

 • Všeobecná údržba, nátěry, sekání.

K tomu není co dodávat..

 

Budování záměrů a jejich realizace bude probíhat, dle časových možností zainteresovaných lidiček, kteří mi pomáhají a mé osoby.