Jak vznikl název "Chalupská Štěpánka"

Jak vznikl název "Chalupská Štěpánka"

Jak vzniklo pojmenování "Chalupská Štěpánka"

V době vzniku idei, studie a projektu pro stavební povolení jsme rozhledně dali s architektem pracovní název "Štěpánka". 

Pracovní název vycházel z toho, že domu č.p. 14 v Chalupech (bývalý konzum, který jsem opravil z ruiny do obyvatelného stavu) se podle původního vlastníka Štěpána Raidal říkalo: " U Štěpánů", navíc i mé příjmení je velice podobně znějící a někteří ze sousedů mi pořád říkají "Štěpáne" :).

Při výstavbě vznikla anketa na pojmenování rozhledny, padlo několik návrhů: Ŕímanka, Chaloupka, ponechat Štěpánku. Nakonec byl ponechán a upraven název rozhledny jako "Chalupská Štěpánka" a to z důvodu, že v Jizerských horách je kamenná novogotická rozhledna "Štěpánka" (rozhledna dokončena roku 1892).