Dokončení hrubé stavby 2017.

Dokončení hrubé stavby 2017.

Podzim 2015, výkopy, základy, od jara 2016 zdíme.

V roce 2017 se od jara, kdy bylo pokračováno ve stavbě obvodových konstrukcí rozhledny, povedlo do září dokončit hrubou stavbu.

Během jara 2017 jsou dokončeny obvodové zděné konstrukce, je proveden železobetonový ztužující věnec nad 3. N.P., po technologické odstávce jsou zakotveny stropní trámy.

Obec Merklín poskytla na stavbu vyhlídkové věže věcný dar a to kulatinu ze svých lesů. Tato byla na místě stavby odkorována, některé dřevěné prvky jsou na pile podélně rozříznuty pro lepší funkční využití. Dřevěné prvky jsou použity na vyhlídkovém ochozu ve funkci nosných vodorovných trámů ochozu a dále jako nosné sloupy 4. N.P. nesoucí pozednice a krov, část je použita na zavětrování krovu. Ochoz nad 3. N. P. se provedl v červnu 2017 s následnou pokládkou prken do plochy ochozu, do konce roku se musí dokončit nátěry ochozu, pokládka vodorovné isolace ochozu (aby nedocházelo k zatékání zaháněných srážkových vod), provedení zábradlí včetně výplně a ve finále se musí provést nášlapná vrstva v celé ploše ochozu. Poslední patro rozhledny - nosné sloupy 4. N.P. a osazení pozednic bylo provedeno v červenci 2017.

Plzeňským krajem byl projekt v roce 2017 finančně podpořen , podpora byla použita na nákup jednotlivých částí krovu, sloupků a výplní pro zábradlí na vyhlídkovém ochozu a část finanční podpory je směřována na výrobu dřevěných oken a dveří, které budou na rozhledně osazeny.

Podle výrobní dokumentace oken a dveří, které zpracovala společnost Novatec s. r. o. jsou okna dveře osazena na stavbě v červenci 2018.

Během měsíců srpen/září 2017, byl proveden krov, jeho zavětrování a ztužení, je provedeno zalaťování stavby pro pokládku střešní krytiny. Od společností Tondach Stod byla poskytnuta sleva na nákup krytiny. Bude proveden hromosvod, jeho zhotovení je přislíbeno společností Elimont s.r.o. Přeštice jako sponzorský dar.

Průběh stavebních prací a dokončená část stavby je ve fotogalerii těchto internetových stránek nebo přímo na:
http://vyhlidkova-vez.rajce.idnes.cz/stavime/

Stavba je prozatím zabezpečena proti přístupu nepovolaných osob, proto žádáme i případné návštěvníky o zvýšenou pozornost v okolí stavby na staveništi, kde může hrozit úraz, zvláště v době probíhajících stavebních prací.

U rýsující se rozhledny je rovněž intenzivně pracováno na zvelebování dětského hřiště v sousedství, kde jsou vybudovány nové herní prvky a atrakce pro odpočinek a vyžití našich dětí. Kryté posezení představuje ochranu před povětrnostními vlivy, ať se jedná o ochranu před deštěm, či v případě parných letních dnů pro poskytování stínu před sluncem. U posezení je i ohniště s možností opékání. Od jara na hřišti přibily nové houpačky, dětská skluzavka a díky Martě Prachařové byl na hřiště umístěn vláček.

Podoba dětského hřiště a posezení je ve f fotogalerii těchto internetových stránek nebo přímo na:
http://vyhlidkova-vez.rajce.idnes.cz/posezeni_a_hriste_u_veze/