Projekt 2013.

Projekt 2013.

Projektová dokumnetace byla podkladem pro stavební povolení a územní rozhodnutí, které vydal v roce 2013 stavební úřad Stod. Před podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení proběhlo projednání věci s množstvím dalších úřadů a organizací, které se ke stavbě vyjadřovali. Projektová a povolovací fáze stavby trvala cca. jeden rok.

Náčrty, studii stavby a finální projekt pro umístění stavby a povolení stavby zpracovávalo během roku 2012 a 2013 architektonické studio:
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERK
Ing.Arch. Petr Šneberk
Suvorovova 19
326 00, Plzeň
M: + 420 608 817 890
E: petr.sneberk @ volny.cz
atelier@sneberkarchitekt.cz
W: www.sneberkarchitekt.cz
Odkaz:
http://www.sneberkarchitekt.cz/cs/projekty/verejne-stavby/64-rozhledna-stepanka-zemetice-u-prestic