Zahájení stavby 2015.

Zahájení stavby 2015.

V roce 2013 a 2014 bylo od různých subjektů získáno množství cihel, formou rozebrání starých zděných staveb. S přebíráním, bouráním, čištěním, dovážkou a skladováním na staveništi mi ve svém volném čase pomohla parta okolo kamaráda Matěje Valeše z Holýšovska.

Pro míchání malty a omítek je využit písek natěžený v místě vlastními silami, pískovna (cca. 30 m od stavby) byla otevřena po dobu provádění stavby a poté uzavřena a rekultivována.