„Smírčí kříž“ Zemětice

„Smírčí kříž“ Zemětice


Nemovitá kulturní památka. Hodnotná drobná památka typu "smírčí kříž" patřící patrně do starší skupiny těchto objektů. Datace - snad středověk.

Kamenný kříž o celkové výšce 70 cm (35 cm nad zemí), rozpětí ramen 43 cm. Zadní strana hrubě opracována, v čelní straně zahloubený obrys "třmene". Kříž původně u návesní kaple, v nedávné době přemístěn a zasazen tak, aby se lépe uplatňoval v prostoru (2002).

images/_web/mista/Zemetice-_smirci_kriz.jpg  Smírčí Kříž