„Návesní kaple“ Chalupy

„Návesní kaple“ Chalupy


Nemovitá kulturní památka. Typický doklad návesní kaple jako drobné lidové sakrální stavby čerpající z architektonického tvarosloví počátku 19. století. Tradiční urbanistický prvek návsi. Pozdně barokní stavba, poč. 19. stol.

Návesní obdélná kaple s trojboce ukončeným závěrem stojí v centru obce nedaleko rybníka. Nároží doprovázejí širší lisény. V průčelí obdélný segmentem sklenutý vstup orámovaný ve štuku, nad ním volutový protáhlý štít s několikrát odstupněnou segmentovou římsou ve vrcholu. Ve štítu rovněž vpadlé iluzivní oválné okénko. V bocích po kruhovém okénku. Hlavní římsa obíhající po celém obvodu stavby je ve štítovém průčelí kryta řadou tašek. Na hřebenu střechy, která je kryta také taškami, hned za štítem je vztyčena hranolová zvonička. Je ze svislých prken, v každé stěně obdélné okénko s dřevěnými žaluziemi. Zvonička kryta vyšší stanovou střechou pobitou plechem, v jejím vrcholu plechová makovice. Interiér plochostropý.

 V roce 2021 má být opravena.