Tři historické návsi

Tři historické návsi


Architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby vesnických domků a zemědělských usedlostí s členitými fasádami a vstupními branami sídel nabízí jak uliční náves v Zeměticích, tak nepravidelně rostlá náves v Čelákovech, stejně tak i kruhová náves se středovým rybníkem v Chalupách.