Křížky, kapličky a památníky.

Křížky, kapličky a památníky.


Obnovené a obnovované křížky a památníky v obci.

Zemětice  u brodu - křížek - kousek od něj studánka s pramenem. Zemětice náves - památník, u něj nemovitá kulturní památka smírčí kříž. Návesní kaple Zemětice. Kaple u Mlýnského rybníka Zemětice 1855.

Kříž u cesty Zemětice - Merklín.

Čelákovy památník u mostu, náves křížek a kaplička, Čelákovy – křížek nad vsí. Návesní kaple na vršku nad návsí Čelákovy.

Cesta Chalupy - Čelákovy rozcestí u Křížku. Výklenková kaplička na návsi Chalupy. Nemovitá kulturní památka kaple Chalupy.

Všechny tři obce mají urbanisticky zajímavé členění návsí, s historicky a architektonicky původním provedením většiny staveb.