Dražský rybník

Dražský rybník


"Drahovák" je dnes je využíván jako přírodní koupaliště s písečným dnem a čistým přítokem z lesního prameniště. Pod "Drahovákem" byl obcí Zemětice v roce 2022 dokončen nový koupací rybník. 

Nad Dražským rybníkem se na venkovním tanečním parketu při v létě pořádají hudební zábavy. Dále se zde nachází fotbalové hřiště. Během konání kulturních akcí je zde možné občerstvení v zázemí s výčepem a krytým posezením. Provozovatelem je SDH Zemětice. 

Drahovák leží 200 m od silnice mezi Zeměticemi a Chalupami (cca 800 m od rozhledny).