Čelákovy

Čelákovy


Na čelákovskou náves s křížkem z výšky shlíží kaplička. Ve vsi se u hasičské zbrojnice nachází památník padlým ve světových válkách.

Ve vsi funguje hospoda.

V obci jsou aktivní i spolky a zájmová činnost: SDH Čelákovy, Myslivecké sdružení Lověna.

V okolí Čelákov bylo učiněno několik archeologických nálezů, bylo zde mohylové pohřebiště.