zatopené lomy

zatopené lomy


V okolí Zeměti, Čelákov a Chalup se ještě za 1. republiky ve velkém těžila žula a bylo zde i několik malých pískoven. Do dnešní doby přežilo několik zatopených lomů schovaných v lese, či loukách s vlastním mikroklimatem. Nejvíce lomů je při polní cestě z Čelákov do Zemětic. Podezdívky domů jsou v obci jsou ponejvíce z místní žuly. No fotu jest Wagnerův lom přímo u cesty nejblíže k rozhledně.